Thai • ภาษาไทย

ขอต้อนรับเข้าสู่ บทนำ !!

เว็บเพจเหล่านี้เป็นข้อมูลเสริมของคู่มือนักเรียน บทนำ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาสังคมนอร์เวย์สำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานที่เป็นผู้ใหญ่ ทั้งนี้การใช้เว็บเพจเหล่านี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

เนื้อหาในเว็บเพจใช้รูปแบบเดียวกันกับคู่มือนักเรียน โดยแบ่งออกเป็นเจ็ดหัวข้อหลัก เริ่มต้นโดยเลือกหัวข้อจากเมนู จากนั้นเลือกเนื้อหาที่คุณต้องการรับทราบข้อมูล เนื้อหาส่วนใหญ่ประกอบด้วยแบบฝึกหัดที่สามารถทดลองทำได้

เว็บเพจมีจัดทำเป็นภาษาดังต่อไปนี้:

นอกจากนี้คุณจะได้พบกับลิงค์ที่เชื่อมโยงกับเว็บเพจอื่น ๆ ที่รวบรวมข้อมูลเนื้อหาที่เกี่ยวข้องไว้มากมาย เว็บเพจเหล่านี้เขียนขึ้นเป็นภาษานอร์เวย์ โดยในบางตอนอาจมีคำแปลในภาษาอื่น ๆ จัดทำไว้ให้

ดูรายละเอียดสื่อข้อมูลตามเนื้อหาที่คุณต้องการได้โดยใช้ Acrobat Reader และ Flash โปรแกรมเหล่านี้สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no