Intro
Thai • ภาษาไทย

หัวข้อที่ 3 สุขภาพ

Edvard Munch©Munch-museet/Munch-Ellingsen gruppen/BONO 2006. O. Væring Eftf. Edvard Munch©Munch-museet/Munch-Ellingsen gruppen/BONO 2006. O. Væring Eftf.

สุขภาพคือการปราศจากความเจ็บไข้ แนวคิดด้านการเจ็บป่วยอาจแตกต่างกันไปในแต่ละที่ และแต่ละช่วงเวลา

เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อเสริมเนื้อหาในหัวข้อ 3 ของเอกสารข้อมูล คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้ได้

  • ประวัติโดยย่อเกี่ยวกับบริการด้านสุขภาพในนอร์เวย์
  • การตั้งครรภ์
  • การทำแท้งด้วยความตั้งใจของตนเอง
  • การคุมกำเนิด
  • การให้วัคซีนเด็ก
  • การเลือกโรงพยาบาล
  • ร้านขายยาและผลิตภัณฑ์ที่สามารถหาได้จากร้านขายยา
  • ภูมิแพ้

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no