Intro
Thai • ภาษาไทย

ประวัติโดยย่อเกี่ยวกับบริการด้านสุขภาพในนอร์เวย์

ในช่วงปีระหว่างสงคราม (1918-1940) บริการสาธารณะด้านสุขภาพในนอร์เวย์ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น คลินิกบริการด้านสุขภาพสาธารณะถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อให้บริการตรวจสุขภาพและจัดเตรียมแผนงานป้องกันด้านสุขภาพ งานส่วนใหญ่ดำเนินการโดยโดยอาสาสมัครที่เป็นผู้หญิง แพทย์และพยาบาลเป็นจำนวนมากได้รับการฝึกอบรมขึ้นมา สุขศึกษาจึงกลายเป็นวิชาที่ถูกนำมาสอนในโรงเรียน

เจ้าหน้าที่ของรัฐได้แจ้งให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับปัญหาวัณโรคและโรคทั่วไปอื่น ๆ ประชาชนจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสำคัญของการรักษาความสะอาดและการหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ หนึ่งในหลายสิ่งที่หน่วยงานของรัฐได้ริเริ่มคือการรณรงค์เรื่องการถ่มน้ำลาย! มาตรการอื่น ๆ ได้แก่การรณรงค์ให้ประชาชนรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์มากขึ้น

ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกันมากขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพ เราทุกคนได้รับข้อมูลและความรู้เป็นจำนวนมากเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งที่เรารับประทาน รูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีผลต่อสุขภาพ ยาและการบำบัดหลายรูปแบบมีขึ้นเพื่อรักษาหรือทำให้ชีวิตสามารถดำเนินต่อไปได้ดีขึ้นเมื่อป่วยเป็นโรคบางโรค ยาตัวใหม่ ๆ ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเจ็บป่วยซึ่งไม่สามารถรักษาได้มาก่อนปัจจุบันก็มีหนทางรักษาได้แล้ว ตัวอย่างเช่น โรคมะเร็ง

©J.W. Cappelens arkiv©J.W. Cappelens arkiv
สนทนาเกี่ยวกับพัฒนาการด้านสุขภาพในนอร์เวย์ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับที่บ้านเกิดของคุณ

องค์การอนามัยโลก (WHO) จำกัดความคำว่าสุขภาพดีไว้ดังนี้ “สุขภาพมิใช่แค่การปราศจากโรคหรือการเจ็บป่วย แต่หมายถึงสภาวะที่สมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม” สนทนาเกี่ยวกับความหมายนี้ เป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีสุขภาพที่ดีหากเรายึดหลักความหมายขององค์การอนามัยโลกเป็นจุดเริ่มต้น

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no