Intro
Thai • ภาษาไทย

การให้วัคซีน

©fotofil.no/Eli Berge/Kjell Harangen©fotofil.no/Eli Berge/Kjell Harangen

ผู้พำนักที่เป็นเด็กทุกคนในนอร์เวย์สามารถรับภูมิคุ้มกันสำหรับโรคต่อไปนี้

  • โรคคอตีบ
  • บาดทะยัก
  • ไอกรน
  • เชื้อ HIB (Haemophilus Influenza type B)
  • โปลิโอ
  • หัด
  • คางทูม
  • หัดเยอรมัน
  • วัณโรค

แผนการสร้างภูมิคุ้มกันกำหนดโดยกระทรวงสุขภาพและบริการด้านสวัสดิภาพ แผนการสร้างภูมิคุ้มกันเป็นแผนงานแบบสมัครใจ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของนอร์เวย์แนะนำให้เด็กทุกคนได้รับภูมิคุ้มกัน

แผนการสร้างภูมิคุ้มกันเป็นบริการไม่คิดค่าใช้จ่าย หน่วยบริการสุขภาพของรัฐและบริการด้านสุขภาพในสถานศึกษาจะเป็นผู้ดำเนินการให้วัคซีนในพื้นที่ตามแผนงานสร้างภูมิคุ้มกัน

แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันเป็นไปตามรายละเอียดตังต่อไปนี้

อายุของเด็กการสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับ
3 เดือนโรคคอตีบ/บาดทะยัก/ไอกรน, เชื้อ HIB และโรคโปลิโอ
5 เดือนโรคคอตีบ/บาดทะยัก/ไอกรน, เชื้อ HIB และโรคโปลิโอ
11-12 เดือนโรคคอตีบ/บาดทะยัก/ไอกรน, เชื้อ HIB และโรคโปลิโอ
15 เดือนหัด/คางทูม/หัดเยอรมัน
6-8 ปีโปลิโอ
11-12 ปี โรคคอตีบ/บาดทะยัก
12-13 ปีหัด/คางทูม/หัดเยอรมัน
โรงเรียนมัธยมต้นโรคโปลิโอ วัณโรค

ทำไมเจ้าหน้าที่ของนอร์เวย์จึงแนะนำให้เด็กทุกคนเข้าร่วมแผนงานสร้างภูมิคุ้มกัน
จะเกิดอะไรขึ้นหากมีคนเป็นจำนวนมากไม่เข้าร่วมแผนงานสร้างภูมิคุ้มกัน

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no