Intro
Thai • ภาษาไทย

ร้านขายยาและผลิตภัณฑ์ที่สามารถหาได้จากร้านขายยา

ร้านขายยาในนอร์เวย์เป็นร้านของเอกชน ร้านขายยาหลายแห่งเปิดดำเนินการเป็นเครือข่าย โดยร้านจะจ้างเภสัชกรและบุคลากรทางเภสัชกรรมเป็นผู้ดำเนินการ ผู้ที่ทำงานในร้านขายยาสามารถให้คำแนะนำในการเลือกใช้ยาและตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ที่มีได้ โดยสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาอาการเล็กน้อยและการรับประทานยาเพื่อป้องกันโรค

ที่ร้านขายยาคุณสามารถซื้อยา ไวตามิน ครีม ยาคุมกำเนิด ชุดทดสอบการตั้งครรภ์ และเวชภัณฑ์อื่น ๆ สำหรับทำแผล อาการปวดช้ำ ผลิตภัณฑ์เพื่ออนามัยและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวต่าง ๆ

ผลิตภัณฑ์บางตัวที่มีจำหน่ายในร้านขายยาสามารถหาซื้อได้จากร้านขายของทั่วไปหรือที่ปั๊มน้ำมัน เช่น ยาแก้ปวด

ทั้งนี้เราควรมีเวชภัณฑ์บางอย่างจากร้านขายยาเก็บไว้ที่บ้าน ซึ่งได้แก่

  • พลาสเตอร์
  • ยาฆ่าเชื้อสำหรับทำความสะอาดแผล
  • ยาแก้ปวด
  • ผ้าปิดแผล

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no