Intro
Thai • ภาษาไทย

ความเท่าเทียมกันทางเพศ

©Hallgeir Vågenes/Scanpix©Hallgeir Vågenes/Scanpix
อะไรคือความเท่าเทียมกันทางเพศ

ความเท่าเทียมกันทางเพศหมายถึงชายและหญิงมีสิทธิและหน้าที่เหมือนกัน และทุกคนมีโอกาสในสังคมเท่ากัน ความเท่าเทียมกันทางเพศยังเกี่ยวข้องกับความยุติธรรมและการแบ่งปันความรับผิดชอบทั้งในครอบครัวและสังคม หากเรื่องเพศเป็นสิ่งปิดกั้นเราจากการได้เห็นข้อดีและข้อเสียของบุคคล สิ่งเหล่านี้อาจนำไปสู่การกีดกัดและโอกาสที่จำกัดของแต่ละบุคคล

©Scanpix©Scanpix

กฎหมายความเท่าเทียมกันทางเพศของนอร์เวย์ได้ถูกประกาศใช้เมื่อปี 1978 โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ชายและผู้หญิงจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน กฎหมายฉบับนี้มีความสำคัญสำหรับคนทุกเพศ แม้ว่าผู้หญิงดูจะได้รับประโยชน์เป็นพิเศษก็ตาม

ผู้หญิงต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมกันมาเป็นเวลาหลายปีก่อนที่กฎหมายความเท่าเทียมกันทางเพศจะถูกประกาศใช้ ผู้หญิงมีสิทธิในการรับมรดกเท่าเทียมกับผู้ชายในปี 1854 และหญิงที่ไม่ได้แต่งงานมีสิทธิ์ตามเกณฑ์ผู้บรรลุนิติภาวะที่พึ่งพาตนเองในปี 1864 หญิงที่แต่งงานแล้วไม่ได้รับสิทธิ์นี้จนกระทั่งปี 1888 ซึ่งหมายความว่าปัจจุบันคนเหล่านี้สามารถควบคุมการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของตนเองได้

สมาคมสตรีเพื่อสิทธิสตรีแห่งนอร์เวย์ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1884 โดยมีสมาชิกทั้งผู้ชายและผู้หญิง

©Universitetsbiblioteket i Bergen©Universitetsbiblioteket i Bergen

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ผู้หญิงได้รับโอกาสด้านการศึกษาและสามารถเลือกประกอบอาชีพได้ ผู้หญิงได้รับสิทธิ์ในการทำงานเป็นครูเมื่อปี 1870 สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลานี้และมีความต้องการแรงงานเป็นจำนวนมาก ผู้หญิงหลายคนเริ่มทำงานด้านโทรเลขหรือควบคุมแผงตู้โทรศัพท์ ทั้งสองที่นี้เป็นสถานที่ทำงานที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ ผู้หญิงที่ได้รับงานรูปแบบใหม่นี้หลายคนผ่านการฝึกอบรม โอกาสใหม่ที่ได้รับมีความสำคัญเป็นอย่างมากกับผู้หญิงที่เป็นชนชั้นกลาง

ก่อนหน้านี้มายาวนานผู้หญิงที่ทำงานมักทำงานในโรงงานเป็นเวลานานหลายชั่วโมง ประมาณ 1/3 ของหญิงวัยทำงานได้รับค่าจ้างเมื่อช่วงปลายศตวรรษที่ 19 คนเหล่านี้ส่วนใหญ่อายุน้อยและยังไม่ได้แต่งงาน

ปีที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของความเท่าเทียมกันทางเพศในนอร์เวย์

  • 1910 ผู้หญิงได้รับสิทธิ์ให้ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งท้องถิ่น
  • 1911 มีสมาชิกผู้ช่วยหญิงคนแรกในสภา Storting (Anna Rogstad)
  • 1913 ผู้หญิงได้รับสิทธิ์เท่ากันในการลงคะแนนให้กับทีมเดียวกันเหมือน ๆ กับผู้ชาย
  • 1922 สมาชิกสภา Storting หญิงคนแรก (Karen Platou)
  • 1945 รัฐมนตรีหญิงคนแรก (Kirsten Hansteen)
  • 1961 พระหญิงของแองกลิแคนคนแรก (Ingrid Bjerkås)
  • 1968 ผู้พิพากษาศาลฎีกาหญิงคนแรก (Lilly Bølviken)
  • 1974 ผู้บริหารสูงสุดของเขตที่เป็นผู้หญิงคนแรก (Ebba Lodden)
  • 1978 ผู้ตรวจการความเท่าเทียมกันทางเพศที่เป็นผู้หญิงคนแรก (Eva Kolstad)
  • 1981 นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก (Gro Harlem Brundtland)
Gro Harlem Brundtland (จากพรรคแรงงาน) ได้ก่อตั้งรัฐบาลขึ้นในปี 1981 และดำรงตำแหน่งในฐานะนายกรัฐมนตรีเป็นเวลาหลายปี ©Helge Mikalsen/ScanpixGro Harlem Brundtland (จากพรรคแรงงาน) ได้ก่อตั้งรัฐบาลขึ้นในปี 1981 และดำรงตำแหน่งในฐานะนายกรัฐมนตรีเป็นเวลาหลายปี ©Helge Mikalsen/Scanpix

ต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันทางเพศสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของ 

Likestillings- og diskrimineringsombudet

คุณเห็นอะไรบ้างที่พิสูจน์ว่านอร์เวย์เป็นสังคมที่มีความเท่าเทียมกันทางเพศ

สนทนาเกี่ยวกับอุปสรรคด้านความเท่าเทียมกันทางเพศนับตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 19 และหลังจากนั้น

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no