Intro
Thai • ภาษาไทย

วันชาตินอร์เวย์

วันชาตินอร์เวย์คือวันที่ 17 พฤษภาคม มีการเฉลิมฉลองกันในวันนี้เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์วันที่ 17 พฤษภาคม 1814 เมื่อชาวนอร์เวย์มีรัฐธรรมนูญเป็นของตนเอง คนส่วนใหญ่จะแต่งตัวอย่างสวยงามกันในวันชาติ หลายคนจะสวมใส่ “บูนัด” หรือเสื้อผ้าประจำชาติอื่น ๆ จะมีขบวนพาเหรดของเด็กจัดขึ้นในช่วงเช้า เด็ก ๆ จากโรงเรียนจะร่วมกันเดินขบวนและโบกธงชาตินอร์เวย์พร้อมกับร้องเพลง วงดนตรีมาร์ชจะร่วมเล่นในขบวนพาเหรดหลายแห่งด้วยเช่นกัน ต่อจากนั้นจะมีการกล่าวคำปราศรัยและจัดงานตามโรงเรียน สวนสาธารณะและศูนย์กลางชุมชน นอกจากนี้วันที่ 17 พฤษภาคมยังถือเป็นวันเด็กอีกด้วย

©Bjørn Sigurdsøn/Scanpix©Bjørn Sigurdsøn/Scanpix

เพลงชาตินอร์เวย์

ในนอร์เวย์วันชาติเรียกว่าวันเด็ก ทำไมประเทศอื่น ๆ ที่คุณรู้จักถึงมีการเฉลิมฉลองวันชาติกัน

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no