Intro
Thai • ภาษาไทย

ภาษาถิ่นต่าง ๆ - ภาษาเขียนนอร์เวย์สองแบบ

ภาษานอร์เวย์มีลักษณะการพูดหลายแบบ ในแต่ละส่วนของประเทศ ประชากรจะพูดสำเนียงภาษาต่างกัน และอาจมีความแตกต่างที่ชัดเจนของคำ สำนวนหรือสำเนียงบางอย่าง

นอร์เวย์มีภาษาเขียนนอร์เวย์ทางราชการสองแบบด้วยกัน Bokmål และ Nynorsk
เพราะเหตุใด

Ivar Aasen ©Universitetsbiblioteket i BergenIvar Aasen ©Universitetsbiblioteket i Bergen

นอร์เวย์เป็นพันธมิตรกับเดนมาร์กตั้งแต่ปี 1380 ถึง 1814 ชาวนอร์เวย์ที่สามารถเขียนหนังสือได้ในกลุ่มนี้จึงมักใช้ภาษาเดนมาร์ก ทำให้ภาษาเขียนทางราชการของนอร์เวย์ค่อย ๆ หายไป ในปี 1814 นอร์เวย์มีรัฐธรรมนูญเป็นของตนเอง และพันธมิตรกับเดนมาร์กได้สิ้นสุดลง หลังจากนั้นนอร์เวย์เป็นพันธมิตรกับสวีเดน แต่ภาษาเดนมาร์กยังคงเป็นภาษาเขียนในประเทศนอร์เวย์ ในหลายเมืองภาษาที่ใช้พูดก็จะมีลักษณะใกล้เคียงภาษาเดนมาร์ก ส่วนคนที่อาศัยอยู่ในชนบทส่วนใหญ่จะพูดภาษานอร์เวย์ในสำเนียงที่แตกต่างกัน

Knud Knudsen ©RiksantikvarenKnud Knudsen ©Riksantikvaren

มีการพูดถึงความเป็นเอกราชของนอร์เวย์อย่างกว้างขวางในช่วงศตวรรษที่ 19 และหลายคนคิดว่านอร์เวย์ควรจะมีภาษาเป็นของตัวเอง ทำให้เกิดการโต้เถียงกันอย่างจริงจังเป็นระยะเวลานานพอสมควรเกี่ยวกับภาษานอร์เวย์ที่จะใช้ นักวิจัยด้านภาษาศาสตร์สองท่านเสนอให้มีการกำหนดภาษาขึ้นใหม่

Ivar Aasen (1813–1896) เดินทางไปทั่วนอร์เวย์เพื่อฟังสำเนียงภาษาที่ต่าง ๆ กัน เขาเก็บรายละเอียดจากสำเนียงภาษาต่าง ๆ และกำหนดภาษาที่เราใช้ในปัจจุบันเรียกว่า Nynorsk

Knud knudsen (1812–1895) กลับต้องการปรับภาษาเดนมาร์กสำหรับใช้เป็นภาษาเขียนของนอร์เวย์ ภาษาเขียนของเดนมาร์กในนอร์เวย์พัฒนาขึ้นจนในปัจจุบันเรียกว่า Bokmål

ปัจจุบัน Bokmål และ Nynorsk เป็นที่ยอมรับในระดับที่ใกล้เคียงกัน นักเรียนชาวนอร์เวย์ทั้งหมดจะต้องเรียนการอ่านและเขียนภาษานอร์เวย์ทั้งสองแบบนี้

ฟังสำเนียงจากที่ต่าง ๆ

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no