Intro
Thai • ภาษาไทย

หัวข้อที่ 4 โรงเรียน การศึกษาและการรับพิจารณาคุณสมบัติ

ระบบการศึกษาในนอร์เวย์ครอบคลุมตั้งแต่ชั้นเรียนเนอร์สเซอรี่ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา การศึกษาระดับประถมและมัธยมต้นใช้เวลา 10 ปีและเป็นการศึกษาภาคบังคับสำหรับทุกคน เด็กส่วนใหญ่ไปโรงเรียนของรัฐ มีเพียง 2% เท่านั้นที่ไปโรงเรียนเอกชน โรงเรียนมัธยมปลายไม่ถือเป็นการศึกษาภาคบังคับ ทั้งนี้ 95% ของเด็กยังคงศึกษาต่อในระดับเตรียมอุดมศึกษาหลังจากพ้นการศึกษาภาคบังคับไปแล้ว โรงเรียนของรัฐในนอร์เวย์ไม่คิดค่าบริการ เช่นเดียวกับโรงเรียนมัธยมปลาย วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

©Mathias Tunger/All Over Press©Mathias Tunger/All Over Press

เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อเสริมเนื้อหาในหัวข้อ 4 ของเอกสารข้อมูล คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้ได้

  • การศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น
  • การศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับผู้ใหญ่
  • มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย
  • การรับรองคุณสมบัติจากต่างประเทศและคุณสมบัติทางวิชาชีพ
  • กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐ
  • การศึกษาระดับมัธยมปลายสำหรับผู้ใหญ่
  • ประวัติโดยย่อเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศนอร์เวย์

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no