Intro
Thai • ภาษาไทย

มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยในออสโล ©Håkon Mosvold Larsen/Scanpixมหาวิทยาลัยในออสโล ©Håkon Mosvold Larsen/Scanpix

มีวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหลายแห่งในที่ต่าง ๆ ของนอร์เวย์ บางแห่งเป็นสถานศึกษาเอกชน และอีกหลายแห่งดำเนินการโดยรัฐ สถานศึกษาของรัฐไม่คิดค่าเล่าเรียน คุณสามารถดูรายละเอียดสถาบันระดับอุดมศึกษาในส่วนต่าง ๆ ของนอร์เวย์ได้ทางด้านขวา

โดยทั่วไป นักศึกษาจะต้องผ่านหลักเกณฑ์ขั้นต่ำในการเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาในนอร์เวย์ วิชาเรียนที่สามารถเข้าศึกษาได้จะขึ้นอยู่กับผลคะแนนที่ได้รับในระดับมัธยมปลาย

สภา Storting (รัฐสภานอร์เวย์) มีข้อตกลงว่ามหาวิทยาลัยและวิทยาลัยสามารถรับนักศึกษาผู้ใหญ่ที่ขาดคุณสมบัติขั้นต่ำในการผ่านเกณฑ์การศึกษาระดับอุดมศึกษาของนอร์เวย์ได้ โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไม่เป็นทางการที่ได้รับการประเมินว่าสามารถเทียบเคียงได้ คุณสมบัติอย่างไม่เป็นทางการประกอบด้วยความรู้ที่ได้รับผ่านทางการทำงานหรือฝึกงาน หลักสูตร การเข้าเรียน การทำกิจกรรมและงานอาสาสมัครต่าง ๆ ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 25 ปีขึ้นไปหากต้องการใช้คุณสมบัติอย่างไม่เป็นทางการเป็นเกณฑ์พิจารณาการรับเข้า หากผู้สมัครผ่านการทดสอบสำหรับหลักสูตรที่ต้องใช้เวลาอย่างตํ่าหนึ่งปี ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำในการเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศนอร์เวย์

เอกสารคุณสมบัติอย่างไม่เป็นทางการของผู้สมัครยังสามารถใช้สำหรับโอนหลักสูตรเพื่อไม่ต้องเข้าทดสอบหรือประเมินวิชาบางวิชาได้

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no