Intro
Thai • ภาษาไทย

การศึกษาระดับมัธยมปลายสำหรับผู้ใหญ่

​ผู้​ใหญ่​มีสิทธิตามกฎหมาย​ใน​การ​เข้า​ศึกษาต่อระดับมัธยมปลายนับตั้งแต่​เดือนสิงหาคมปี​ 2000 ​สิทธิ์ดังกล่าวมีผล​กับ​ผู้​ที่​เกิดก่อนปี​ 1978

​ผู้​ใหญ่​ที่มีสิทธิ์​ใน​การศึกษาระดับมัธยมปลาย​สามารถ​ขอรับการประ​เมินคุณสมบัติอย่าง​ไม่​เป็น​ทางการของตนเอง​ได้​ ​โดย​จะ​ได้​รับการเสนอรายชื่อสถานศึกษา​ ​โดย​จะ​พิจารณาประกอบ​กับ​คุณสมบัติอย่าง​ไม่​เป็น​ทางการ​

​คุณสมบัติอย่าง​ไม่​เป็น​ทางการประกอบ​ด้วย​ความ​รู้ที่​ได้​รับผ่านทางการทำ​งาน​หรือ​ฝึกงาน​ ​หลักสูตร​ ​การ​เข้า​เรียน​ ​การทำ​กิจกรรม​และ​งานอาสาสมัครต่าง​ ​ๆ​

​การศึกษา​จะ​ต้อง​มี​ความ​ยืดหยุ่นเหมาะสม​กับ​เวลา​ ​สถานที่​ ​ระยะ​เวลา​และ​ความ​เปลี่ยนแปลง​ ​และ​จะ​ต้อง​จัดเตรียม​ให้​ผู้​ใหญ่​ที่​ต้อง​การศึกษาต่อ​สามารถ​ประกอบอาชีพ​ ​ดู​แลครอบครัว​และ​ทำ​กิจกรรมตามปกติ​ได้​

​คุณสมบัติอย่าง​ไม่​เป็น​ทางการ​สามารถ​ใช้​เป็น​เกณฑ์​เพื่อโอนหลักสูตรตามเกณฑ์การปรับเนื้อหาวิชา​ให้​สอดคล้อง​กับ​บุคคล​ได้​

​การศึกษา​เป็น​แบบ​ไม่​คิดค่า​เล่า​เรียน​ ​ทั้ง​นี้นักเรียน​จะ​ต้อง​รับผิดชอบค่า​ใช้​จ่ายเกี่ยว​กับ​ตำ​รา​เรียน​และ​สื่อการเรียนรู้​อื่น​ ​ๆ​ ​เอง​

​สภา​เขตมีหน้าที่จัดหาสถานศึกษาระดับมัธยมปลาย​ ​คำ​แนะนำ​และ​แผนการเรียนรู้​ส่วน​บุคคล​ให้​แก่​ผู้​แจ้ง​ความ​ประสงค์​ ​สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม​จาก​สภา​เขตของคุณ​

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no