Intro
Thai • ภาษาไทย

หัวข้อที่ 5 การทำงาน ชีวิตการทำงานและตลาดแรงงาน

ประชากรผู้ใหญ่ส่วนมากในนอร์เวย์จะทำงาน โดยเป็นผู้หญิงประมาณ 70% และ 80% เป็นผู้ชายที่ทำงาน เกือบครึ่งหนึ่งของผู้หญิงทำงานทั้งหมดจะทำงานล่วงเวลา ในขณะที่เพียง 13% ของผู้ชายจะทำงานล่วงเวลา ผู้ย้ายถิ่นฐานรุ่นแรกทำงานได้เงินค่าจ้างในปี 2003 มีจำนวน55.6%

ประชากรที่ไม่ได้ทำงานได้แก่ นักเรียน แม่บ้าน ผู้รับประโยชน์ช่วยเหลือและบุคคลที่กำลังหางาน

3.6% ของผู้ใหญ่ทั้งหมดเป็นบุคคลที่กำลังหางาน (เมษายน 2005) ผู้หางานหมายถึงบุคคลที่ไม่ได้รับค่าจ้างทำงานในปัจจุบัน แต่กำลังมองหางานและพร้อมที่จะทำงานในทันที 9% ของผู้ย้ายถิ่นฐานเป็นบุคคลที่กำลังหางาน (2005)

©O. Væring Eftf. AS©O. Væring Eftf. AS

เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อเสริมเนื้อหาในหัวข้อ 5 ของเอกสารข้อมูล คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้ได้

  • Aetat
  • สหภาพการค้า
  • CV
  • การสมัครงาน
  • กฎหมายคุ้มครองแรงงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งกฎหมายวันหยุดพักงาน
  • การหยุดงาน
  • การเปิดบริษัทของตัวเอง

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no