Intro
Thai • ภาษาไทย

CV

CV คือเอกสารระบุรายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติต่าง ๆ ของเรา CV เป็นการแจ้งข้อมูลของเราให้แก่คนที่อาจเป็นนายจ้าง ในการสมัครงานเราจำเป็นต้องส่งทั้งใบสมัครงานและ CV

CV ควรประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

  • รายละเอียดส่วนตัว
  • ประสบการณ์การทำงาน
  • การศึกษา
  • ข้อมูลอื่น: เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของตัวเอง งานอาสาสมัครกับหน่วยงานต่าง ๆ ทักษะทางคอมพิวเตอร์ หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม ทักษะทางภาษา กิจกรรมยามว่าง งานบริการและคุณสมบัติอื่น ๆ
  • บุคคลอ้างอิง

ในการแจ้งประวัติการทำงานเรามักแสดงข้อมูลการทำงานครั้งสุดท้ายของตัวเองก่อน และไล่ย้อนกลับไปตามลำดับเวลา รวมทั้งในการแจ้งข้อมูลด้านการศึกษาด้วยเช่นกัน ดูตัวอย่าง CV ได้ทางด้านขวา

ทำไมจึงควรจัดเตรียม CV ให้ดูเรียบร้อยและมีความชัดเจนมากที่สุด

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no