Intro
Thai • ภาษาไทย

การสมัครงาน

​นายจ้าง​ได้​รับใบสมัครงานหลายใบ​ใน​ตำ​แหน่งที่​ต้อง​การ​ ​ใน​กรณีนี้​ใบสมัครของคุณ​จะ​เป็น​ตัวแปรสำ​คัญ​ใน​การสร้าง​ความ​สนใจ​ให้​นายจ้างเรียกสัมภาษณ์งานคุณ​ ​ใบสมัครงานควรระบุรายละ​เอียด​โดย​ย่อเกี่ยว​กับ​ตัวเอง​และ​ประวัติ​ส่วน​ตัว​ ​รวม​ทั้ง​สา​เหตุที่คุณคิดว่าตนเองเหมาะสมสำ​หรับตำ​แหน่งงานที่สมัคร​ ​พยายามนำ​เสนอจุดเด่นของตัวเอง​ให้​น่าสนใจที่สุด​ ​คุณ​สามารถ​ปรับ​ใช้​คุณสมบัติ​และ​ความ​สามารถ​ของคุณ​กับ​งาน​ได้​อย่างไรบ้าง​ ​ลองพูดชมตัวเอง​ได้​ตามสมควรเมื่อเขียนจดหมายสมัครงาน​ ​สิ่งสำ​คัญคือ​ต้อง​มี​ความ​ถูก​ต้อง​

​จดหมายสมัครงานควรดู​เป็น​ระ​เบียบเรียบร้อย​ ​ควร​ใช้​เครื่องพิมพ์ดีด​หรือ​คอมพิวเตอร์พิมพ์จดหมาย​ ​เนื้อหา​ใน​ใบสมัครงาน​จะ​ต้อง​ถูก​ต้อง​ ​โดย​เฉพาะที่​อยู่​และ​เบอร์​โทรศัพท์​ ​รวม​ทั้ง​ข้อมูลที่​แจ้งเกี่ยว​กับ​ตัวเอง​และ​ประสบการณ์ที่มี​ ​การสะกดคำ​ผิดพลาดอาจทำ​ให้​ใบสมัครดู​ไม่​น่าสนใจ​ได้​เช่น​กัน​

​มีหลักเกณฑ์บางอย่างที่​สามารถ​ใช้​ใน​การเขียนจดหมายสมัครงาน​ ​เริ่ม​ด้วย​การเขียนชื่อ​และ​ที่​อยู่​ของตนเองที่มุมบนด้านซ้ายมือ​ ​จาก​นั้น​เขียนชื่อ​และ​ที่​อยู่​ของนายจ้างที่​ต้อง​การสมัครงาน​ไว้​ด่านล่างถัดมา​ ​สถานที่​และ​วันที่ควรเขียน​ไว้​ทางด้านขวาของหน้ากระดาษ​ ​ต่อ​จาก​บรรทัดสุดท้ายที่ระบุที่​อยู่​นายจ้าง​

​ใบสมัครควร​จะ​มี​ส่วน​ประกอบดังต่อไปนี้​

  • ​ตำ​แหน่งงานที่​ต้อง​การสมัคร​
  • ​แหล่งข่าวการสมัครงานที่​ได้​รับ​
  • ​รายละ​เอียด​โดย​ย่อเกี่ยว​กับ​ตัวเอง​และ​งานที่ทำ​ใน​ปัจจุบัน​
  • ​ประวัติ​โดย​ย่อเกี่ยว​กับ​ตัวเอง​
  • ​สา​เหตุที่คิดว่าตนเองเหมาะสม​กับ​ตำ​แหน่งงาน​

​อย่าลืมลงลายมือชื่อเต็ม​ใน​ใบสมัครงาน​ ​โดย​ปกติมัก​จะ​มีการแนบเอกสารต่อไปนี้ร่วม​กับ​ใบสมัครงาน​

  • CV
  • ​สำ​เนาหนังสือรับรองต่าง​ ​ๆ​
  • ​สำ​เนา​เอกสารอ้างอิง​จาก​งานที่ทำ​ก่อนหน้า​

CV ​คือเอกสารที่ระบุรายละ​เอียดต่าง​ ​ๆ​ ​เช่น​ ​การศึกษา​ ​ประสบการณ์การทำ​งาน​ ​แยก​เป็น​ส่วน​ ​ๆ​ ​ไป​

​ดูตัวอย่างใบสมัครงานทางด้านขวา​

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no