Intro
Thai • ภาษาไทย

การเปิดบริษัทของตัวเอง

รัฐได้กำหนดแผนการรองรับสำหรับผู้ที่ต้องการเปิดบริษัทเป็นของตนเอง โดยคุณอาจขอรับความช่วยเหลือจากทางรัฐระหว่างการเริ่มกิจการ มีเว็บไซต์หลายแห่งที่ให้บริการข้อมูลเงื่อนไข หลักเกณฑ์และแผนงานช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ต้องการเปิดกิจการโดยไม่คิดมูลค่า

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no