Intro
Thai • ภาษาไทย

หัวข้อที่ 6 ลูกและครอบครัว

ก่อนหน้านี้ชาวนอร์เวย์อาศัยกันเป็นครอบครัวใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบท ปัจจุบันครอบครัวมีอยู่หลายประเภท ทั้งครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวแบบพ่อหรือแม่คนเดียวที่เลี้ยงดูลูก คู่สมรสที่ยังไม่มีบุตรและคนโสด คนส่วนใหญ่มีการติดต่อกับญาติสนิทกันเป็นประจำ แต่มักไม่ค่อยติดต่อกับญาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ห่างกันมากของประเทศ ครอบครัวขยายมักมารวมตัวกันในช่วงเทศกาลสำคัญและการฉลองใหญ่ การเงินและการเคหะเป็นองค์ประกอบสำคัญในชีวิตครอบครัว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเนื้อหาจากนี้

©Lise Åserud/Scanpix©Lise Åserud/Scanpix

เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อเสริมเนื้อหาในหัวข้อ 6 ของเอกสารข้อมูล คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้ได้

  • เงินกู้ซื้อบ้าน
  • การมีบ้านเป็นของตัวเอง
  • การประกันทรัพย์สินในบ้าน
  • งบประมาณ
  • ผลประโยชน์เลี้ยงดูสำหรับเด็ก
  • ผลประโยชน์เป็นเงินสด
  • การลากรณีตั้งครรภ์และผลประโยชน์ของพ่อแม่
  • การคลุมถุงชน

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no