Intro
Thai • ภาษาไทย

การประกันทรัพย์สินในบ้าน

ประกันทรัพย์สินในบ้านไม่ถือเป็นข้อบังคับ แต่แนะนำให้ทำไว้ เราควรทำประกันทรัพย์สินในบ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านที่เรามีกรรมสิทธิ์ครอบครองหรือบ้านเช่าก็ตาม

ประกันทรัพย์สินในบ้านครอบคลุมความเสียหายต่อเฟอร์นิเจอร์ วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องเสียง เสื้อผ้า และรายการอื่น ๆ ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้หรืออุทกภัย ประกันภัยยังครอบคลุมในกรณีที่ถูกโจรปล้น

การทำประกันในลักษณะนี้ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนตัว ทรัพย์สินในบ้านมีผลต่อรายการทั้งหมดภายในบ้าน ในกรณีที่เราซื้อประกันภัยทรัพย์สินในบ้าน เราสามารถเลือกได้ว่าจะกำหนดอัตราประกันภัยไว้สูงสุดเท่าใด หากเราเลือกอัตราการประกันภัยในระดับสูง ค่าเบี้ยประกันก็จะสูงตามไปด้วย ทั้งนี้หากกำหนดอัตราการประกันภัยต่ำเกินไป คุณอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายมากในกรณีที่เกิดเหตุการณ์สูญเสียขึ้น

ควรตรวจสอบเงื่อนไขและข้อกำหนด รวมทั้งค่าเบี้ยประกันจากบริษัทประกันภัยหลายแห่งก่อนทำประกันทรัพย์สินในบ้าน

บริษัทส่วนใหญ่มีข้อมูลจัดทำไว้อย่างเพียงพอในเว็บไซต์ของตน เช่น คุณสามารถตรวจสอบว่าค่าเบี้ยประกันทรัพย์สินในบ้านควรจะเป็นเท่าใด

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no