Intro
Thai • ภาษาไทย

การคลุมถุงชน

การคลุมถุงชนคือกรณีที่ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงถูกบังคับให้แต่งงาน ทั้งโดยการบังคับขู่เข็ญทางร่างกายและจิตใจ การบังคับให้บุคคลใดแต่งงานถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายในนอร์เวย์ และถือเป็นความผิดร้ายแรง นอกจากนี้การนำผู้เยาว์ออกจากนอร์เวย์ไปยังประเทศอื่นเพื่อบังคับให้แต่งงานก็ถือเป็นความผิดเช่นกัน

ในช่วงปีที่ผ่านมา การคลุมถุงชนในกลุ่มผู้ย้ายถิ่นฐานมีการพูดคุยกันอย่างกว้างขวางมากขึ้น นักการเมืองและบุคคลต่าง ๆ มองว่าการคลุมถุงชนเป็นปัญหาร้ายแรงที่ต้องแก้ไขโดยเร็ว

กฎหมายนอร์เวย์มีข้อกำหนดด้านการแต่งงานไว้อย่างไร

“หญิงและชายมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการเลือกคู่สมรส การแต่งงานจะต้องเป็นไปโดยสมัครใจและทั้งสองฝ่ายยินยอม” มาตรา 1A ของกฎหมายการแต่งงาน

“ในกรณีที่มีการคลุมถุงชน บุคคลที่บังคับ ขู่เข็ญ ให้ปราศจากอิสรภาพ หรือกดดันโดยการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย ทั้งด้วยการขมขู่ ขืนใจให้บุคคลอื่นแต่งงานถือเป็นความผิดต้องได้รับโทษ บทลงโทษของการคลุมถุงชนคือจำคุก 6 ปี ผู้มีส่วนรู้เห็นหรือช่วยเหลือจะต้องได้รับโทษอย่างเท่าเทียมกัน” มาตรา 222 หัวข้อย่อยที่สองของประมวลความผิดของนอร์เวย์

มีหน่วยงานหลายแห่งที่พยายามช่วยเหลือคนหนุ่มสาวที่รู้สึกว่าตนเองถูกบังคับให้แต่งงาน

ยกตัวอย่างเช่น Oslo Røde Kors Internasjonale Senter ซึ่งจัดศูนย์โทรศัพท์ให้ความช่วยเหลือผู้ถูกบังคับให้แต่งงาน คุณสามารถติดต่อกับหน่วยงานเหล่านี้ได้หากต้องการความช่วยเหลือหรือคำปรึกษา ทุกคนที่ทำงานที่นี่จะต้องเก็บรักษาความลับ โดยผู้รับความช่วยเหลือไม่จำเป็นต้องแจ้งชื่อหากไม่ต้องการ ไม่มีค่าบริการโทรติดต่อ สามารถโทรได้ในวันทำการระหว่าง 9 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็น หมายเลขโทรศัพท์คือ 815 55 201.

จะจำกัดความเกี่ยวกับการขืนใจอย่างไร

ทำไมสังคมนอร์เวย์จึงถือว่าการคลุมถุงชนเป็นปัญหา

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no