Intro
Thai • ภาษาไทย

หัวข้อที่ 7 โครงสร้างประชากรและทรัพยากรธรรมชาติ

18,000 ปีก่อนหน้านี้นอร์เวย์ถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็ง สภาพอากาศค่อย ๆ อุ่นขึ้น น้ำแข็งละลายและมนุษย์กลุ่มแรกได้เดินทางบนพื้นน้ำแข็งมาที่่นี่จากเยอรมันเมื่อประมาณ 11,000 ปีก่อน คนเหล่านี้ดำรงชีพโดยการล่าสัตว์ พวกเขาใช้หินทำเป็นเครื่องมือและมีเสื้อผ้าทำจากหนังสัตว์ เราเรียกยุคนี้ว่ายุคหิน

อากาศเริ่มอุ่นขึ้นเรื่อย ๆ จนพืชพัันธุ์สามารถเติบโตได้ ประชากรเริ่มทำการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ คนเหล่านี้เรียนรู้การปั่นด้ายและทอผ้า ทำให้สามารถผลิตเสื้อผ้าจากขนแกะได้เอง นอกจากนี้ยังผลิตมีด ขวานและเครื่องมืออื่น ๆ ที่ทำขึ้นจากเหล็ก ครอบครัวอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ ผู้อาวุโสฝ่ายชาย(คุณปู่)ถือเป็นหัวหน้าครอบครัวในการทำการเกษตร ครอบครัวในลักษณะนี้ถูกเรียกว่าสกุล ทุกคนคนในตระกูลจะได้รับความปลอดภัย การคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสกุลของตน ข้อโต้แย้งระหว่างสมาชิกในครอบครัวให้ตัดสินโดยวิธีการทางตุลาการเรียกว่า “ting" ในภาษานอร์เวย์ บางพงศ์พันธุ์อาจมีฐานะร่ำรวยและมีอำนาจมาก และทำการค้ากับชาวยุโรป

ในปี 793 ชาวนอร์เวย์ได้เข้าโจมตีวิหารบนเกาะ Lindisfarne ทางชายฝั่งตะวันออกของอังกฤษตอนเหนือ นับเป็นครั้งแรกที่ประชาชนในแถบนอร์ดิกเริ่มมีบทบาทสำคัญในภาคพื้นยุโรป ชาวสวีเดน เดนมาร์กและนอร์เวย์มีเรือที่ดีและออกเรือเดินทางได้เป็นระยะไกล คนกลุ่มนี้ถูกขนานนามว่าพวกไวกิ้ง โดยทำการค้า ปล้นสดมภ์ ฆ่าและจับคนมาเป็นทาส พวกไวกิ้งมีศาสนาและพระเจ้าที่กลุ่มของตนเองนับถือ ชาวไวกิ้งหลายคนออกจากนอร์เวย์ไปอาศัยในพื้นที่แถบอื่น

©O. Væring Eftf. AS©O. Væring Eftf. AS

เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อเสริมเนื้อหาในหัวข้อ 7 ของเอกสารข้อมูล คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้ได้

  • ภาพและเสียงเกี่ยวกับนอร์เวย์
  • ระบบขนส่ง
  • ชาวซามี
  • น้ำมัน
  • สิทธิในการใช้ทางสาธารณะ (Allemannsretten)
  • การตกปลา
  • สัตว์ที่มีอยู่ทั่วไปในนอร์เวย์

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no