Intro
Thai • ภาษาไทย

น้ำมัน

ประมาณช่วงกลางทศวรรษที่ 60 เริ่มมีการค้นหาแหล่งน้ำมันใต้พื้นทะเลในทะเลนอร์เวย์ ในช่วงนั้นเศรษฐกิจของนอร์เวย์ในเวลานั้นยังไม่ดีนัก ดังนั้นบริษัทน้ำมันต่าง ๆ ของต่างชาติจึงเข้ามามีส่วนร่วมในการขุดหาแหล่งน้ำมัน โดยทำการขุดหาแหล่งน้ำมันเป็นเวลาถึงสี่ปีและไม่พบแหล่งน้ำมัน อย่างไรก็ตามในปี 1969 ได้มีการขุดค้นพบแหล่งน้ำมันขึ้น

แหล่งน้ำมันแห่งแรกของนอร์เวย์มีชื่อว่า Ekofisk คุณสามารถดูรายชื่อแหล่งน้ำมันที่ต่าง ๆ ได้จากแผนที่ คุณจะเห็นว่ามีแหล่งน้ำมันอยู่หลายแห่งในทะเลนอกชายฝั่งของนอร์เวย์ ปัจจุบันมีเพียงซาอุดิอาราเบียเท่านั้นที่ส่งออกน้ำมันมากกว่านอร์เวย์

รัฐบาลนอร์เวย์เป็นเจ้าของบริษัทขุดเจาะน้ำมันที่มีชื่อว่า Statoil สำนักงานใหญ่ของ Statoil ตั้งอยู่ที่ Stavanger บริษัทน้ำมันต่างชาติหลายแห่งก็มีสำนักงานแห่งเดียวกันหรือใกล้ ๆ กับ Stavanger เมืองแห่งน้ำมันของประเทศนอร์เวย์คือ Stavanger

น้ำมันทำให้นอร์เวย์กลายเป็นประเทศที่มั่งคั่ง รายได้จากการขายน้ำมันส่วนใหญ่ถูกนำไปลงทุนในกองทุนน้ำมัน จำนวนเงินในกองทุนน้ำมันเพิ่มขึ้นทุกปี นักการเมืองในสภา Storting ไม่เห็นด้วยกับการใช้จ่ายเงินจากกองทุนน้ำมันที่เป็นอยู่ บางกลุ่มต้องการนำเงินไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ในนอร์เวย์ ในขณะที่อีกหลายฝ่ายต้องการสะสมเงินไว้ให้มากที่สุดสำหรับอนาคต

แหล่งน้ำมันนอกชายฝั่งนอร์เวย์แหล่งน้ำมันนอกชายฝั่งนอร์เวย์

จะเกิดอะไรขึ้นหากนอร์เวย์ไม่มีรายได้จากน้ำมันอีก

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no