Intro
Thai • ภาษาไทย

สัตว์ที่มีอยู่ในนอร์เวย์

นอร์เวย์เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด สัตว์ส่วนใหญ่ในประเทศนอร์เวย์ไม่เป็นอันตรายต่อผู้คน เราสามารถใช้พื้นที่ในแถบชนบทได้โดยไม่ต้องกลัวสัตว์ป่าทำร้าย สัตว์บางประเภทอาศัยอยู่ในป่า และบางประเภทอาศัยอยู่ตามภูเขา มาดูตัวอย่างสัตว์เหล่านี้กัน:

 • หมี
 • กระรอก
 • กวางเอลค์
 • แมวป่า
 • กระต่าย
 • กวาง
 • เรนเดียร์
 • กวาง roe
 • สุนัขจิ้งจอก
 • หมาป่า
 • งู adder

©Baard Næss/Samfoto©Baard Næss/Samfoto
หมี

หมีมีอยู่ปลายประเภทด้วยกัน หมีที่พบตามแผ่นดินใหญ่ของนอร์เวย์คือหมีสีน้ำตาล ปัจจุบันมีหมีสีน้ำตาลเหลืออยู่ในป่านอร์เวย์ไม่มากนัก หมีสีน้ำตาลโตเต็มที่อาจสูงถึง 125 ซม. วัดจากพื้นถึงบ่า และมีน้ำหนักมากถึง 350 กก. ส่วนใหญ่กินผลเบอร์รี่และพืช บางครั้งอาจกินเนื้อแกะด้วยเช่นกัน

หมีจะจำศีลในช่วงฤดูหนาว รังของหมีมักอยู่ใต้ดินหรือในถ้ำ หมีเหล่านี้จะนอนหลับจนถึงฤดูใบไม้ผลิ


©Asgeir Helgestad/Samfoto©Asgeir Helgestad/Samfoto
กระรอก

คุณสามารถพบกระรอกได้ทั่วทุกพื้นที่ในประเทศ แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตที่ป่าสน กระรอกสามารถสังเกตได้ง่าย ๆ จากขนาดของหางที่ใหญ่และมีขนรุงรัง ขนของกระรอกจะเป็นสีน้ำตาลแดงในช่วงฤดูร้อนและออกสีขาวเทาในช่วงฤดูหนาว กระรอกดำรงชีวิตโดยการกินถั่วและเมล็ดพืช อย่างไรก็ตามบางครั้งอาจกินลูกไก่และไข่นกได้เช่นกัน กระรอกที่โตเต็มวัยจะมีน้ำหนักประมาณ 1 กก.


©Kjell-Erik Moseid/Samfoto©Kjell-Erik Moseid/Samfoto
กวางเอลค์

กวางเอลค์เป็นสัตว์ขนาดใหญ่ที่สุดในป่าของนอร์เวย์ โดยมักถูกเรียกว่า “เจ้าแห่งป่า” เขาของกวางเอลค์ตัวผู้อาจมีขนาดใหญ่ถึงกว่า 150 ซม. กวางเอลค์ที่โตเต็มวัยอาจสูงถึง 230 ซม. วัดจากพื้นถึงบ่าและมีน้ำหนักระหว่าง 400 ถึง 800 กก. กวางเอลค์เป็นสัตว์กินพืช


©Asle Hjellbrekke/Samfoto©Asle Hjellbrekke/Samfoto
แมวป่า

แมวป่ามีลักษณะคล้ายแมวบ้าน มีขนสีดำที่หู ขนแมวประเภทนี้จะมีสีน้ำตาลอ่อนและจุดดำ ที่ปลายหางจะเป็นสีดำ แมวป่าอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ป่าทั่วไปในประเทศขึ้นไปจนถึง Troms ทางตอนเหนือ ส่วนใหญ่มีความยาวประมาณ 1 ม. และเป็นสัตว์ล่าเหยื่อ แมวป่ากินนก กระต่ายและหนูตัวเล็ก ๆ เป็นอาหาร ในบางครั้งอาจกินแมวและแกะด้วยเช่นกัน


©Steinar Myhr/Samfoto©Steinar Myhr/Samfoto
กระต่าย

มีกระต่ายอยู่ประมาณ 100 สายพันธุ์ทั่วโลก กระต่ายที่อาศัยในนอร์เวย์สามารถโตขึ้นจนมีความยาวประมาณ 60 ซม. กระต่ายมีฟันหน้าด้านบนขนาดใหญ่ มีขาที่แข็งแรง หางสั้นและหูยาว ขนของกระต่ายจะเปลี่ยนสีไปตามฤดูกาล โดยจะเป็นสีน้ำตาลเทาในช่วงฤดูร้อนและสีขาวในช่วงฤดูหนาว สามารถพบกระต่ายได้ทั่วประเทศ โดยมีมากในเขตป่า พื้นที่ชนบทแบบเปิดและตามภูเขา กระต่ายเป็นสัตว์กินพืช


©Helge Sunde/Samfoto©Helge Sunde/Samfoto
กวาง

กวางสามารถพบได้ตามป่าและตามเขตแนวป่าตลอดทั่วประเทศนอร์เวย์ ในช่วงฤดูร้อน ขนกวางจะเป็นสีแดง สีเทาหรือน้ำตาล โดยจะมีสีคล้ำและออกเทามากขึ้นในช่วงฤดูหนาว กวางเป็นสัตว์กินพืชและอาจสูงถึง 125 ซม. วัดจากพื้นถึงบ่า กวางตัวผู้จะมีเขาที่สวยงาม กวาง Royal Stag ถือเป็นสัตว์ที่สวยงามที่สุดในป่า


©Tom Schandy/Samfoto©Tom Schandy/Samfoto
เรนเดียร์

กวางเรนเดียร์ส่วนใหญ่ในนอร์เวย์เป็นสัตว์เลี้ยง ส่วนกวางเรนเดียร์ป่าสามารถพบได้ใน Svalbard และตามเขตภูเขาทางตอนใต้ (Hardangervidda, Dovre และ Rondane) เรนเดียร์เป็นสัตว์ตระกูลกวาง กวางเรนเดียร์ของนอร์เวย์มีขนาดไม่ใหญ่นัก กวางเรนเดียร์โตเต็มที่มักมีความสูงระหว่าง 107 ถึง 127 ซม. วัดจากพื้นถึงบ่า ทั้งตัวผู้และตัวเมียจะมีเขา กวางเรนเดียร์เป็นสัตว์กินพืช


©Kjell-Erik Moseid/Samfoto©Kjell-Erik Moseid/Samfoto
กวาง Roe

ก่อนหน้านี้เราสามารถพบกวาง Roe ได้เฉพาะในป่าและทุ่งหญ้าทางตะวันออกของนอร์เวย์ ปัจจุบันมีกระจายอยู่ทั่วไปเกือบทั้งประเทศ กวาง Roe เป็นสัตว์ในตระกูลกวาง ตัวผู้จะมีเขา กวาง Roe ที่โตเต็มวัยจะมีความสูงระหว่าง 64 ถึง 89 ซม. วัดจากพื้นถึงบ่า โดยมีน้ำหนักเพียง 17 ถึง 23 กก. กวาง Roe เป็นสัตว์กินพืช


©Baard Næss/Samfoto©Baard Næss/Samfoto
สุนัขจิ้งจอก

มีสุนัขจิ้งจอกอยู่ประมาณ 20 สายพันธุ์ในโลก พันธุ์ที่พบมากที่สุดในนอร์เวย์คือสุนัขจิ้งจอกสีแดง สุนัขจิ้งจอกอาศัยอยู่ในป่า โดยอยู่ในถ้ำ ถ้ำที่อยู่มักเป็นโพรงใต้ดิน สุนัขจิ้งจอกโตเต็มวัยจะมีความยาวประมาณ 75 ซม. มีหางยาวสวยงามซึ่งอาจยาวถึง 50 ซม. ขนของสุนัขจิ้งจอกมักมีสีน้ำตาลแดง แต่มีสีขาวที่บริเวณท้องกับปลายหาง สุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์ล่าเนื้อ มักกินหนู กระต่าย นกและปลา นอกจากนี้ยังกินผลเบอร์รี่ป่าด้วยเช่นกัน


©Baard Næss/Samfoto©Baard Næss/Samfoto
หมาป่า

หมาป่าเป็นสัตว์ในตระกูลสุนัข ลำตัวมีจุดสีเทา ท้องสีขาว หมาป่าอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ ปัจจุบันมีอยู่เพียงไม่กี่ตัวในประเทศ หมาป่าส่วนใหญ่ดำรงชีพและล่าเหยื่อกันเป็นกลุ่มประมาณ 6-8 ตัว โดยอาศัยอยู่ในเขตป่า โดยเฉพาะบริเวณตะเข็บชายแดนของประเทศสวีเดน


©Kjell-Erik Moseid/Samfoto©Kjell-Erik Moseid/Samfoto
งู Adder

งู Adder เป็นงูมีพิษเพียงประเภทเดียวในนอร์เวย์ งู Adder สามารถสังเกตได้ง่าย เนื่องจากมีแถบไขว้ที่ลำตัว งู Adder กินหนูและสัตว์ขนาดเล็กอื่น ๆ โดยจะทำร้ายก็ต่อเมื่อรู้สึกไม่ปลอดภัย หากคุณถูกงู Adder กัด พยายามทำใจให้สงบและรีบไปพบแพทย์

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no