Intro
Thai • ภาษาไทย

Mersiha Sehic

ที่ปรึกษาแผนงานที่ศูนย์พิจารณาคุณสมบัติสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานในเขตเทศบาล Trondheim

อะไรคือสิ่งสำคัญที่ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมนอร์เวย์

ฉันคิดว่าผู้ย้ายถิ่นฐานจำเป็นต้องรู้ว่าสังคมของเราเป็นสังคมประชาธิปไตย ซึ่งถูกปกครองภายใต้กฎหมายที่มีพัฒนาการมาเป็นอย่างดี นอร์เวย์เป็นประเทศที่ดีและปลอดภัย โดยดูแลผู้อยู่อาศัยของตนเป็นอย่างดี ภาษีคือผลประโยชน์ที่จะมีให้กับทุกคน ไม่เฉพาะแต่ตัวเราเองเท่านั้น

ผู้ย้ายถิ่นฐานยังต้องรับทราบถึงโอกาสทางการศึกษาที่ตนจะได้รับที่นี่ และรู้ว่าจะสามารถใช้ทักษะที่ตนเองมีอยู่ได้อย่างไร ผู้ย้ายถิ่นฐานจำเป็นต้องเริ่มทำงานหลังจากเข้ามาได้พักหนึ่ง เพื่อที่จะสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้

เพื่อที่จะอยู่อย่างสุขสบายในนอร์เวย์ เราจำเป็นต้องรู้จักสร้างเครือข่าย เมื่อพูดถึงสังคมนอร์เวย์ สิ่งที่ควรจะรู้ได้แก่กีฬาและกิจกรรมภายนอกซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับคนหลายคน นอกจากนี้พ่อแม่ผู้ปกครองยังเป็นผู้ดูแลเด็ก ๆ ในการทำกิจกรรมยามว่างอย่างใกล้ชิด อีกประเด็นที่สำคัญคือการรักษาเวลา

ในฐานะที่ปรึกษาแผนงาน คุณคาดหวังอะไรจากผู้ย้ายถิ่นฐานที่เข้าร่วมในแผนการเตรียมความพร้อม

ฉันคาดหวังให้ผู้ย้ายถิ่นฐานรายใหม่ได้มีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการวางแผนเตรียมความพร้อมของตนเองและแนะนำกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความสนใจ ฉันหวังว่าคนเหล่านี้จะเข้าใจดีว่าแผนการเตรียมความพร้อมมีขึ้นเพื่อช่วยให้พวกเขาก้าวไปสู่ความสำเร็จ ผู้เข้าร่วมทุกคนในแผนการเตรียมความพร้อมมีลักษณะเฉพาะของตนเอง และมีทักษะที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ ภาษานอร์เวย์เป็นกุญแจสำคัญที่จะเปิดประตูมากมายไปสู่สังคมนอร์เวย์ ผู้ย้ายถิ่นฐานจะได้ประโยชน์จากการสอบถาม ริเริ่มและเปิดใจเมื่อพูดคุยกับที่ปรึกษาแผนงานของตน

ผู้ย้ายถิ่นฐานคาดหวังอะไรจากแผนการเตรียมความพร้อม

คนเหล่านี้มีความมุ่งมั่น และต้องการมั่นใจว่าแผนการเตรียมความพร้อมจะสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับพวกเขาได้ ฉันคิดว่าผู้ย้ายถิ่นฐานหลายคนคาดหวังให้แผนการเตรียมความพร้อมมีส่วนช่วยให้พวกเขาสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมนอร์เวย์ได้ง่ายขึ้น พวกเขาต้องการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตลาดแรงงานและชุมชนในพื้นที่ของตน และอีกหลายคนต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ นอกห้องเรียน

คุณเคยพบปัญหาความเข้าใจผิดใดบ้างหรือไม่

บางครั้งผู้ย้ายถิ่นฐานไม่เข้าใจบทบาทของที่ปรึกษาแผนงาน ในตอนเริ่มต้นของแผนการเตรียมความพร้อม ผู้เข้าร่วมจะได้รับความช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์มากมาย หลังจากนั้นผู้ย้ายถิ่นฐานจะต้องสามารถจัดการหลายสิ่งหลายอย่างได้ด้วยตัวเอง

คุณคาดหวังอะไรในอนาคต

ฉันคาดหวังให้ผู้เข้าร่วมแผนการเตรียมความพร้อมนำทักษะต่าง ๆ ที่ตนมีไปใช้ และสร้างโอกาสจากแผนการเตรียมความพร้อมและโอกาสที่สังคมเปิดให้ ที่สำคัญ ฉันหวังว่าสิ่งที่ได้รับจากแผนงานจะเป็นประโยชน์และมีส่วนใหญ่ให้ทุกคนก้าวไปข้างหน้าได้อย่างประสบความสำเร็จ

การปรับตัวเป็นหน้าที่ของทุกคนรวมทั้งผู้ย้ายถิ่นฐาน ดังนั้นผู้ที่เข้าร่วมในแผนงานจึงจำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนการส่วนตัวในส่วนของตัวเองด้วย ภาคธุรกิจและภาครัฐจะต้องรู้จักใช้คนที่มีพื้นเพแตกต่างจากตนเองให้มากกว่าที่เป็นอยู่

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no