Intro
Thai • ภาษาไทย

Sadi Emeci

ตัวแทนของพรรคสังคมนิยมฝ่ายซ้าย (SV) และสมาชิกสภาเขตของเทศบาล Drammen

อะไรคือสิ่งสำคัญที่ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมนอร์เวย์

สิ่งสำคัญคือผู้ย้ายถิ่นฐานจะต้องเข้าใจความสัมพันธ์ของสังคมนอร์เวย์ในด้านศาสนา โดยจะต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่ตนเองพบเจอในสังคมนอร์เวย์เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ตามความเชื่อของชาวคริสต์ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ย้ายถิ่นฐานหลายคนพบเจอคนนอร์เวย์ที่ดื่มเหล้าจนเมาตามถนนในช่วงสุดสัปดาห์ และคิดว่าชาวนอร์เวย์ชอบดื่มเหล้าและเป็นรูปแบบชีวิตของชาวคริสต์ เพราะนั่นไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้น สิ่งสำคัญคือจะต้องเข้าใจว่าการแสดงออกทางศาสนาอาจให้เห็นเด่นชัดในสังคมที่นี่เหมือนในหลาย ๆ ประเทศ ชาวนอร์เวย์หลายคนไม่นับถือศาสนาใด ๆ เลย

อีกประการหนึ่งคือผู้ย้ายถิ่นฐานมักพบเจอชาวนอร์เวย์ที่ไม่ใช่ตัวแทนของชาวนอร์เวย์อย่างแท้จริง หลายครั้งผู้ย้ายถิ่นฐานที่อายุยังน้อยไปมั่วสุมกับชาวนอร์เวย์ที่ชอบสร้างปัญหา ทำให้คนเหล่านี้คิดว่าชาวนอร์เวย์เป็นเหมือนกับกลุ่มวัยรุ่นเหล่านี้และครอบครัวของพวกเขา

ผมคิดว่าผู้ย้ายถิ่นฐานในประเทศนอร์เวย์ควรให้ความสนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมนอร์เวย์และธรรมเนียมปฏิบัติต่าง ๆ และควรเรียนรู้เกี่ยวกับเทศกาลอย่างคริสต์มาสหรืออีสเตอร์ รวมทั้งถือตามเทศกาลเหล่านี้ หากผู้ย้ายถิ่นฐานต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมนอร์เวย์ อย่างแรกพวกเขาจำเป็นต้องเข้าใจหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะทำให้พวกเขามั่นใจว่าตนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในสังคมนอร์เวย์ได้อย่างแท้จริง

สังคมนอร์เวย์คาดหวังอะไรจากผู้ย้ายถิ่นฐาน

สังคมนอร์เวย์มีความคาดหวังสูงกับทุกคนที่อาศัยอยู่ที่นี่ ซึ่งรวมทั้งชาวนอร์เวย์และผู้ย้ายถิ่นฐาน สังคมคาดหวังให้เรารู้จักกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้ได้ สังคมสมัยใหม่เกิดขึ้นพร้อมกับความต้องการมากมาย เราต้องมีพัฒนาการทั้งด้านการศึกษาและการทำงาน ครอบครัวของเราจะต้องดำเนินไปด้วยดี และเด็ก ๆ จะต้องได้รับการเอาใจใส่ คนที่ไม่สามารถดำเนินชีวิตตามนี้ได้ อาจก่อให้เกิดปัญหาตามมา

ผมยังคิดว่าสังคมมีข้อเรียกร้องที่ไม่สมเหตุสมผลบางอย่างต่อผู้ย้ายถิ่นฐาน ชาวนอร์เวย์เองยังรู้สึกค้างคากับสงครามที่เกิดขึ้นเมื่อ 60 ปีก่อน แต่กลับคาดหวังให้ผู้ย้ายถิ่นฐานที่มีความเป็นมาที่ยากลำบากลืมอดีตอันเลวร้ายของตนโดยเร็ว

ผู้ย้ายถิ่นฐานคาดหวังอะไรจากสังคมนอร์เวย์

ผมเชื่อว่าความคาดหวังที่ผู้ย้ายถิ่นฐานมีก่อนหน้านั้นอาจจะมากกว่าที่เป็นอยู่ ในช่วงทศวรรษที่ 80 ผู้ย้ายถิ่นฐานหลายคนคาดหวังให้สังคมให้ความช่วยเหลือตนเองและสนับสนุนตนเองอย่างเต็มที่ ผมไม่แน่ใจนักว่าปัจจุบันคนเหล่านี้มีความคาดหวังอย่างไร แต่เชื่อว่าคนส่วนใหญ่เริ่มยอมรับความจริงได้มากขึ้น ความแตกต่างอาจมีได้มากขึ้นอยู่กับความเป็นมาของผู้ย้ายถิ่นฐานแต่ละคน

คุณเคยพบปัญหาความเข้าใจผิดใดบ้างหรือไม่

ผมทราบมาว่าผู้ย้ายถิ่นฐานส่วนใหญ่ได้รับมาจากในประเทศของตนเอง ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและทำให้เกิดการเข้าใจผิด การแก้ไขปัญหาความเข้าใจผิดเป็นเรื่องยาก

คุณคาดหวังอะไรในอนาคต

หากผู้ย้ายถิ่นฐานไม่มีส่วนร่วมหรือไม่ได้รับการรับรู้ในสังคมมากขึ้น สิ่งที่น่ากังวลคือกลุ่มผู้ย้ายถิ่นฐานอาจจับกลุ่มรวมตัวเป็นกลุ่มใหม่ขึ้นในนอร์เวย์

ผมต้องการให้ผู้ย้ายถิ่นฐานมีส่วนร่วมมากขึ้นในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคมนอร์เวย์ ผมต้องการให้คนเหล่านี้เป็นที่รับรู้ในสังคมท้องถิ่น เช่น เป็นสมาชิกในคณะกรรมการสหกรณ์การเคหะ หรือมีส่วนร่วมกิจกรรมอาสาต่าง ๆ ในสังคมนอร์เวย์

ลองนึกดูว่าเด็กวัยรุ่นที่รู้สึกภูมิใจในความเป็นมาของตัวเองจะรู้สึกว่าตนเองเป็นชาวนอร์เวย์อย่างแท้จริงได้อย่างไร

ตอนที่ผมพบชาวเตอร์กใน Drammen ผมถามเขาว่า: “คุณมาจากไหน” ผมคาดหวังให้เขาตอบว่า: “ผมมาจาก Drammen!”

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no