Intro
Thai • ภาษาไทย

Afshan Rafiq

อดีตตัวแทนของพรรคอนุรักษ์นิยม (H) ในสภา Storting

อะไรคือสิ่งสำคัญที่ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมนอร์เวย์

คนเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับข้อมูลเบื้องต้นที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นอร์เวย์ ระบบการเมือง กฎหมายและข้อบังคับ รวมทั้งเงื่อนไขและหน้าที่ที่แต่ละคนมีเมื่ออาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์

สังคมนอร์เวย์คาดหวังอะไรจากผู้ย้ายถิ่นฐาน

ให้คนเหล่านี้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในสังคม เรียนรู้ภาษานอร์เวย์และปรับตัวให้เข้ากับสังคมนอร์เวย์

ผู้ย้ายถิ่นฐานคาดหวังอะไรจากสังคมนอร์เวย์

คาดหวังให้คนเหล่านี้สามารถอนุรักษ์วัฒนธรรม เอกลักษณ์และธรรมเนียมของตนเองไว้ และมีการเคารพซึ่งกันและกัน เข้าใจกัน และเข้าใจความแตกต่างของกันและกัน คนส่วนใหญ่ต้องการทำงานและสามารถเลี้ยงดูตนเองได้โดยเร็วที่สุด แต่กลับพบว่าตลาดแรงงานมีปัญหาการกีดกันอยู่ไม่น้อย

การแบ่งแยกและการขาดการปรับตัวเข้าด้วยกันเป็นประเด็นที่ผมให้ความสนใจเป็นพิเศษ เรารู้ว่าหลายคนที่เป็นชนกลุ่มน้อยถูกตลาดแรงงานกีดกันอยู่ในปัจจุบัน เราเข้าใจดีว่าคนกลุ่มนี้มีความยากลำบากในการหางานทำ และหลายคนที่ได้งานก็เป็นงานในระดับที่ต่ำกว่าคุณสมบัติ ความสามารถ ความตั้งใจและความพร้อมในการทุ่มเทให้กับงานของคนเหล่านี้ หลายคนประสบปัญหาในการรับการประเมินคุณสมบัติจากต่างประเทศและประสบการณ์การทำงานที่นี่ ดังนั้นสิ่งที่ผมต้องการคือการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการประเมินคุณสมบัติเพื่อให้บุคลากรที่มีความสามารถ หางานที่เหมาะสมกับความสามารถและคุณสมบัติของตนเองได้ ทุกคนเห็นพ้องกันว่างานเป็นหัวใจสำคัญไปสู่การผสมผสานที่มีประสิทธิภาพ สิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากคือการที่ทุกคนได้รับโอกาสในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว เพื่อสามารถทำหน้าที่สมาชิกของสังคมนอร์เวย์ที่ดีได้

นอกจากนี้ธุรกิจหลายแห่งยังต้องการคนทำงานอีกมาก ในขณะที่ชนกลุ่มน้อยกลับมีความยากลำบากในการหางาน จากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ผมคิดว่านี่เป็นความไม่สอดคล้องอย่างยิ่งที่ผู้สมัครงานที่มีชื่อต่างประเทศกลับไม่ถูกเรียกตัวเข้าทำงานหรือสัมภาษณ์ แม้ว่าคนเหล่านี้จะมีคุณสมบัติในประเทศนอร์เวย์หรือมีคุณสมบัติภายใต้เงื่อนไขก็ตาม นับเป็นการสูญเสียทรัพยากรบุคคลอย่างไร้ค่า ซึ่งสังคมนอร์เวย์ละเลยปล่อยให้เกิดขึ้น สิ่งท้าทายในปัจจุบันคือการหาวิธีที่จะช่วยให้หลายคนที่ต้องการทุ่มเทในการทำงานได้รับโอกาสสู่ตลาดแรงงานอย่างแท้จริง ทางออกอาจไม่ง่ายนัก แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการประสานมาตรการการจ้างงานกับองค์กรธุรกิจ นอกจากนี้ จะต้องมีความจริงจังในการเปลี่ยนแปลงมุมมองของนายจ้างชาวนอร์เวย์ส่วนใหญ่ที่คิดเหมือนกับสุภาษิตของนอร์เวย์ที่ว่า “เด็กที่มีภูมิหลังเดียวกันจะเล่นด้วยกันได้ดีที่สุด เกณฑ์ขั้นพื้นฐานจะต้องอยู่ที่คุณสมบัติว่าสอดคล้องกับตำแหน่งงานหรือไม่ ไม่ใช่ประวัติความเป็นมา

คุณเคยพบปัญหาความเข้าใจผิดใดบ้างหรือไม่

ไม่เคย ฉันคิดว่าเป็นเพราะฉันเกิดที่นี่และโตในนอร์เวย์ ฉันเข้าใจสังคมนอร์เวย์ค่อนข้างดีและพูดภาษานอร์เวย์ได้คล่อง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการถูกเข้าใจผิดไปได้

คุณคาดหวังอะไรในอนาคต

ฉันต้องการให้มีสังคมที่ทุกคนได้รับการประกันสิทธิในด้านความแตกต่างอย่างเท่าเทียมกัน คนทุกคนไม่ว่าจะมีภูมิหลังแบบใด ควรได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันเพื่อแสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ ทั้งในการหางาน การเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ประเด็นสำคัญคือทุกคนจะต้องได้รับการปฏิบัติภายใต้สิทธิที่เท่าเทียมกัน ได้รับการให้เกียรติในความเป็นปัจเจกบุคคล ไม่ว่าจะมีพื้นเพความเป็นมาอย่างไรก็ตาม

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no