Intro
Thai • ภาษาไทย

Mehmet Safak

ที่ปรึกษา Aetat ใน Drammen

อะไรคือสิ่งสำคัญที่ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดแรงงานในนอร์เวย์

ผู้ย้ายถิ่นฐานจำเป็นต้องเรียนรู้ภาษานอร์เวย์ และต้องเรียนรู้หน้าที่และการทำงานในนอร์เวย์ รวมทั้งทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ลูกจ้างจะต้องมีสำนึกรับผิดชอบในการทำงาน ที่สำคัญผู้ย้ายถิ่นฐานจะต้องจัดเตรียมแผนปฏิบัติการส่วนตัวให้ได้โดยเร็วที่สุด แผนการที่เตรียมไว้จะต้องเป็นไปได้

Aetat คาดหวังอะไรจากผู้ย้ายถิ่นฐาน

Aetat คาดหวังให้ผู้ย้ายถิ่นฐานเรียนรู้ภาษานอร์เวย์และคาดหวังให้สำเร็จนี่ถูกต้องมั๊ย -นี่ไม่ได้จะอ้างอิงถึงแผนการเตรียมความพร้อม การศึกษาระดับประถมและมัธยม แต่ผู้ย้ายถิ่นฐานก็เหมือนกับทุกคนในนอร์เวย์ที่จะต้องเข้าร่วมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่นำเสนอ ทั้งในการจัดหาประสบการณ์การทำงานหรืองานที่ Aetat เสนอให้ การหางานโดยไม่มีประสบการณ์และเอกสารยืนยันคุณสมบัติเป็นไปได้ยากมาก เราคาดหวังให้ผู้ย้ายถิ่นฐานมีความตั้งใจจริงในเรื่องนี้

ผู้ย้ายถิ่นฐานคาดหวังอะไรจาก Aetat

ผมคิดว่าคนเหล่านี้คาดหวังให้ Aetat หางานให้พวกเขา Aetat สามารถทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง รวมทั้งให้ข้อมูลตำแหน่งงานว่างต่าง ๆ ได้ แต่การจ้างงานขึ้นอยู่กับผู้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย Aetat เป็นผู้ริเริ่มและช่วยให้ผู้หางานสามารถพัฒนาคุณสมบัติของตนเอง ผู้หางานจะต้องออกไปหางานด้วยตนเอง

คุณเคยพบปัญหาความเข้าใจผิดใดบ้างหรือไม่

ผมพบว่าผู้ย้ายถิ่นฐานบางคนไม่เข้าใจความสำคัญของการจัดหาข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของตนเอง และหลายคนไม่คิดว่าข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการส่วนตัว บางคนรู้สึกว่าตนเองมีคุณสมบัติสูงกว่าที่เป็นจริง

คุณคาดหวังอะไรในอนาคต

ผู้ย้ายถิ่นฐานจะต้องวางภาพที่สมเหตุสมผลให้กับตัวเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณสมบัติของตนเองโดยเร็วที่สุดเพื่อให้สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้

ผมต้องการให้ผู้ย้ายถิ่นฐานทุกคนสามารถหางานทำ และเป็นงานที่พวกเขารู้สึกพอใจ 

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no