Intro
Thai • ภาษาไทย

Loveleen Rihel Brenna

หัวหน้าคณะกรรมการ “ผู้ปกครองแห่งชาติ ของโรงเรียนระดับประถมและมัธยมต้น” (FUG)

อะไรคือสิ่งสำคัญที่ผู้ย้ายถิ่นฐานที่เพิ่งเข้ามาใหม่ควรจะรู้เกี่ยวกับนอร์เวย์และแนวทางการเลี้ยงดูลูก

พ่อแม่ทุกคนต้องการให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูก และต้องการให้เด็กมีชีวิตที่ดีกว่าตนเอง

ฉันคิดว่าผู้ย้ายถิ่นฐานจำเป็นต้องรู้ความคาดหวังของสังคมที่มีต่อพวกเขาเพื่อที่จะสามารถดูแลลูกได้อย่างเต็มที่

โรงเรียนมีความคาดหวังอะไร โรงเรียนเนอร์สเซอรี่มีความคาดหวังอะไร บริการสุขภาพของรัฐมีความคาดหวังอะไร พิจารณาคำถามเหล่านี้ให้ดีเพื่อประโยชน์ของเด็กและเพื่อรักษาสิทธิ์ในการปกครองบุตรของคุณ

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของเราและวัฒนธรรมของฉันสำหรับเด็กเป็นอย่างไร

การเชื่อมโยงสิ่งที่ขัดแย้งในด้านค่านิยมอาจเป็นปัญหาสำหรับเด็กหลายคน สิ่งที่ถูกต้องที่บ้านอาจไม่ถูกต้องที่โรงเรียน และสิ่งที่ทำที่โรงเรียนอาจไม่เป็นที่ยอมรับที่บ้าน ผู้ใหญ่มักยึดติดอยู่กับความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรม โดยขาดความใส่ใจในเด็ก เราต้องไม่ลืมว่าเด็ก ๆ ไม่ได้เป็นคนเลือกสภาพแวดล้อมที่พวกเขาเป็นอยู่

คุณเคยพบปัญหาความเข้าใจผิดใดบ้างหรือไม่

ฉันมีตัวอย่างจะเล่าให้ฟัง ตอนที่ฉันยังเล็ก เวลาทำอะไรผิดที่บ้านพ่อจะบอกว่า: “ก้มหน้าลงเวลาพ่อพูด ให้ความเคารพกันบ้าง!” ถ้าฉันทำอะไรผิดที่โรงเรียน ครูจะพูดว่า “มองตาครูเวลาที่ครูพูดหน่อย”

คุณคาดหวังอะไรในอนาคต

เพื่อเป็นการเห็นแก่เด็กแล้ว ฉันต้องการให้ทุกฝ่ายหาจุดกึ่งกลางของกันและกัน สิ่งนี้มีความสำคัญยิ่งกว่าการยึดติดอยู่กับความแตกต่างของแต่ละคน

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no